Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

16.11.2005

Jussi Hirvosen väitöskirja tarkastettiin 25.11.2005 Turussa

SKITSOFRENIAN PERINNÖLLISEEN SAIRASTUMISALTTIUTEEN LIITTYY MUUTOKSIA AIVOJEN VÄLITTÄJÄAINEEN DOPAMIININ TOIMINNASSA

Skitsofrenian perinnölliseen sairastumisriskiin liittyy muutoksia aivojen välittäjäaineen dopamiinin toiminnassa. LL Jussi Hirvonen on hyödyntänyt väitöstutkimuksessaan positroniemissiotomografiaa (PET). Hirvosen tarkoituksena oli selvittää, liittyykö skitsofrenian perinnölliseen sairastumisriskiin muutoksia dopamiinin toiminnassa.
Alttius sairastua skitsofreniaan on perinnöllistä
Skitsofrenia on yksi vakavimmista mielenterveyden häiriöistä. Tautiprosessiin on aiemmin liitetty aivojen rakenteen ja toiminnan muutoksia ja dopamiinin roolia on tutkittu erityisen tarkkaan.Alttiuden sairastua skitsofreniaan katsotaan olevan suurelta osin perinnöllistä. Skitsofreniapotilaiden ensiasteen sukulaisilla sairastumisriski on merkittävästi suurentunut. Riski on suurin potilaiden identtisillä kaksosilla, ja riski on sitä pienempi mitä etäisempi sukulaisuussuhde potilaaseen on.
Kaksostutkimus antoi uutta tietoa perinnöllisen sairastumisriskin aivomuutoksista
Skitsofrenian perinnölliseen riskiin liittyvät aivomuutokset ovat olleet viime aikoina kiivaan tutkimuksen kohteena. Potilaiden terveillä ensiasteen sukulaisilla on tutkimuksissa havaittu lieviä aivojen rakenteen ja toiminnan muutoksia, jotka ovat laadullisesti samankaltaisia kuin potilailla havaitut muutokset.Väitöskirjatyössä tutkittiin kaksosia, joista toisella on skitsofrenia ja toinen on terve. Tutkimuksessa oli mukana eri- ja samanmunaisia kaksosia. Aivojen dopamiinireseptoreita D1 ja D2 tutkittiin PET-laitteistolla, jolla voidaan kuvantaa ihmisaivojen toimintaa molekyylitasolla.
Terveiden identtisten kaksossisarusten lievät aivomuutokset samankaltaisia kuin potilailla
Tutkimuksessa havaittiin, että skitsofreniapotilaiden terveillä identtisillä kaksossisaruksilla on suurentunut merkkiaineen sitoutuminen D2-reseptoreihin aivojen tyvitumakkeissa terveisiin verrokkikaksosiin nähden. Löydös on samankaltainen kuin aiemmin skitsofreniapotilailla havaitut muutokset. Terveillä identtisillä kaksossisaruksilla havaittiin myös suurentunut merkkiaineen sitoutuminen D1-reseptoreihin aivokuorella. Tyvitumakkeiden D1/D2-reseptorisuhteissa ei havaittu muutoksia. Jussi Hirvosen väitöstutkimuksen tulokset antavat uutta tietoa skitsofrenian perinnölliseen riskiin liittyvistä aivomuutoksista ja viittaavat siihen, että skitsofreniapotilaiden aivojen dopamiinitoiminnan muutokset liittyvät myös taudin perinnölliseen riskiin, eivätkä pelkästään taudin ilmiasuun ja hoitoon. S-LK 16.11.2005

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun